Dansk image
Pactum Institute er et selvstændig akademisk forskningsinstitut, dedikeret til at fremme traditionel bibelsk kristendom. Særligt indenfor teologi og humaniora. ’Pactum’ er det latinske ord for pagt – Guds skabelsesgrundlag for al menneskelig tilværelse og samfund.

Den administrerende direktør for Pactum Institute er Adi Schlebusch (Phd, University of Groningen, 2018).

Mission


Institutet søger at fylde det beklagelige tomrum i samtidens forskning, skabt af systematisk intolerance og partiskhed mod historisk og bibelsk kristendom i den akademiske verden. Institutet søger, gennem forskning, at promovere følgende:

  • 1. Den bibelske skrifts autoritet, og særligt den bekendelsesmæssige tilgang til bibliologi.
  • 2. Pagtsteologi som det grundlæggende og organiserende princip for et kristent samfund.
  • 3. Kristi heredømme over hele skabelsen, og især over alle områder og sfære at det kristne liv.
  • 4. Guds lov som den absolute moralske standard i alle samfundsområder.
  • 5. Kristen familisme og etnisk komplementarisme som den organiske og gudsbestemte sociale orden for menneskeheden.
  • 6. Ved at tilbyde vedvarende, pratiske løsninger for småfællesskaber og klanliv i nutidens verden – baseret på subsidiaritetsprincipet.

I kraft af den pagtsmæssige teologiske ramme, søger Pactum Institute at modvirke nutidens dominerende kulturelle marxisme i den vestlige akademiske verden. Ved i stedet at advokere for den historiske og bibelske lære – pagten, guddommelig lov og familisme. Det kristne verdensbillede vil derved blive præsenteret, til den bredere offentlighed, som det eneste sande alternativ til det moralske forfald forudsaget af frafaldet fra historisk kristendom, og den vidtrækkende og ødelæggende indflydelse den kulturelle marxisme har haft på den vestlige civilization. Forskningen vil også fokusere på at bidrage med bæredygtig, praktisk vejledning til små traditionelle fællesskaber, som et alternativ til den moderne og globalistiske sociale orden. I dette henseende vil fokuset være på både det teoretiske fundament, samt den praktiske implementering af alternative socioøkonomiske og sociopolitiske strategier for etableringen af små bæredygtige pagtsfællesskaber, baseret omkring familie – både kernefamilien og den udvidede.

Derudover, vil instituttet løbende engagere sig i nutidens teologiske, politiske og filosofiske diskussioner. Ved at udgive tidssvarende pressemeddelelser om nuværrende begivenheder og udviklinger – på vejene af intitutet og dets medlemmer.

For mere information, kontakt os på info@pactuminstitute.com