Hrvatski imageHrvatski image
Institut „Pactum” je neovisni akademsko-istraživački institut posvećen znanstvenom promicanju tradicionalnog biblijskog kršćanstva, poglavito na poljima teologije i humanističkih znanosti.
Pactum je latinska riječ za savez ili zavjet -- temelj cjelokupnog ljudskog života i društva kao Božjeg stvorenja.

Izvršni direktor Instituta „Pactum” je dr. Adi Schlebusch (PhD, Sveučilište u Groningenu, 2018.).

Misija

Institut želi popuniti žalobnu prazninu koju su u suvremenoj znanosti ostavile sustavna netrpeljivost i pristranost protiv povijesnog i biblijskog kršćanstva u akademskom svijetu promičući slijedeće kroz svoje istraživanje:

  1. Autoritet Svetog Pisma, a posebno konfesionalni ili visoki pristup bibliologiji.
  2. Teologiju saveza ili federalnu (kovenantalističku) teologiju kao temeljno organizacijsko načelo kršćanskog društva.
  3. Kristovo gospodstvo nad cijelim stvorenjem, a poglavito nad svakim vidom i svakom sferom kršćanskog života.
  4. Božji Zakon kao apsolutni moralni standard za sve sfere društva.
  5. Kršćanski familijalizam i etnički komplementarijanizam kao predstavnike organskog i božanski određenog društvenog poretka za čovječanstvo.
  6. Pružanje održivih, praktičnih rješenja za život malih zajednica i rodova u kontekstu suvremenog društva temeljenih na načelu supsidijarnosti.
Institut „Pactum” kroz okvir zadan teologijom saveza pokušava osporiti suvremenu dominaciju kulturnog marksizma u akademskoj zajednici Zapada zalažući se za povijesni i biblijski kršćanski nauk o Pismu, Savezu, Božjem Zakonu i familijalizmu. Kršćanski će se svjetonazor time široj javnosti prikazati kao jedina istinska alternativa propasti i dekadenciji uzrokovanoj otpadom od povijesnog kršćanstva opsežnom, ali razornom utjecaju kulturnog marksizma na zapadnu civilizaciju.

Istraživanje će se također usredotočiti na pružanje održivih, praktičnih rješenja za život malih tradicionalističkih zajednica i rodbina kao alternativu globaliziranom modernističkom društvenom poretku. U tom će pogledu fokus biti i na teorijskim temeljima i na praktičnoj provedbi alternativnih društveno-ekonomskih i društveno-političkih strategija za zasnivanje održivih malih zajednica utemeljenih na obitelji – i nuklearnoj i široj.

Također, Institut će kontinuirano sudjelovati u suvremenim diskusijama o teologiji, politici i filozofiji objavljujući prigodna priopćenja za javnost o tekućim događajima u ime Instituta i njegovih članova.


Vizija

Objavljivanje najmanje dvaju (recenziranih) znanstvenih članaka, jedne knjige te jednog engleskog prijevoda knjige godišnje posvećenog promicanju misije Instituta.

Znanstveni bi radovi trebali biti plodonosna pomoć i ohrabrenje mladim kršćanima na fakultetima i drugim akademskim institucijama koji su izloženi antikršćanskim svjetonazorima, pogotovo stoga što je akademska zajednica primorana priznati recenzirane publikacije kao autoritativne. Cilj knjiga je korist na osobnu izgradnju, u svrhe kućnog obrazovanja, kao i kultivacije života u malim saveznim zajednicama.

Objavljivanjem znanstvenih radova i knjiga s ciljem promicanja povijesnog kršćanskog svjetonazora lažna ljevičarsko-marksistička dogma na poljima teologije, filozofije, povijesti, sociologije, politike i antropologije bit će demontirana.

Za više informacija kontaktirajte nas na info@pactuminstitute.com